Info voor ouders

Info voor ouders


Happy kinderen én tevreden ouders, daar gaan we voor!

Als ouder wil je je kind met een gerust hart naar de kinderopvang brengen. Daar doen we ons best voor. 


Wederzijds informeren en communiceren

  • Via een digitaal ouderportaal, koning@, informeren ouders en begeleiders elkaar dagelijks over de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Dit vervangt zeker niet de dagelijkse babbel bij het brengen en halen!
  • De pedagogisch stafmedewerker staat in voor een degelijke opvolging van de ontwikkeling van elk kind. Ouders krijgen hierover een verslag op vaste tijdstippen.
  • Via onze nieuwsbrief voor ouders houden we ouders op de hoogte van de werking en van de activiteiten voor de kinderen in het kinderdagverblijf.


Inspraak voor ouders

Op geregelde tijdstippen informeren we actief naar de tevredenheid van ouders. Daarnaast staan we steeds open voor klachten en suggesties.


Documenten voor ouders

Op zoek naar meer informatie? Raadpleeg dan zeker onderstaande documenten.

Huishoudelijk reglement

Schriftelijke overeenkomst

Aanvraag wijziging opvangplan

Aanvraag gezinsvakantie