Wie werkt in Kinderlach?

Wie werkt in Kinderlach?Directeur

De dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf is in handen van Griet De Vriendt, directeur. Zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt het contact met de ouders, externe instanties en derden. Zij is bereikbaar in het kinderdagverblijf of via mail: kinderdagverblijf@kinderlach.be .


Staf

De directeur wordt bijgestaan door stafmedewerkers. Zij volgen het algemeen beleid mee op. Er is elke dag een staflid aanwezig in het kinderdagverblijf tussen 8.00 uur en 17.30 uur.


Kinderbegeleiders

Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige kinderbegeleiders die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Het kinderdagverblijf staat in voor regelmatige vorming, begeleiding en controle van de medewerkers.


Logistiek medewerkers

Gezonde en lekkere voeding is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Onze logistieke medewerkers ‘keuken’ staan in voor de afwerking van het middagmaal, de fruitpap en het vieruurtje.

Een nette leefomgeving is belangrijk voor de goede werking van het kinderdagverblijf. Onze logistieke medewerkers ‘onderhoud’ staan in voor het dagelijkse onderhoud van het kinderdagverblijf.


Studenten

Studenten uit verschillende opleidingen lopen in het kinderverblijf stage.